Psykolog Alice Fabech - Tanggården Odense

Min baggrundMin baggrund


Uddannelse

Jeg er autoriseret psykolog med efteruddannelse i klinisk børnepsykologi, herunder legeterapi og familieterapi samt supervision af pædagogisk personale og andre faggrupper med afsæt i en systemisk narrativ forståelse – alt sammen på specialistniveau.

Senest har jeg i årene 2017-2019 gennemført ”Metalogs” toårige efteruddannelse i psykologiske psykiatriske perspektiver, der er godkendt til specialistuddannelsen i klinisk børnepsykologi og psykoterapi med børn. Uddannelsen bygger videre på den systemisk narrative forståelse og har fokus på, hvordan det biologiske, psykologiske og sociale spiller sammen på de mest udviklingsfremmende måder.

 

Erfaringsbaggrund

Jeg har mangeårig erfaring med pædagogisk psykologisk rådgivning vedr. børn og unge i alderen 0-18 år. Specielt har jeg været optaget af at indhente viden og erfaringer inden for arbejdet med børn og unges adfærds-, kontakt- og trivselsproblemer. Jeg har desuden stor erfaring i arbejdet med tosprogede børn og unge – herunder børn og unge fra traumatiserede flygtningefamilier.

Ud over min støtte til børnene og de unge selv har mit fokus været udviklingen af deres relationer til de nære voksne i familie, skole og daginstitution.

Endelig har jeg erfaring med supervision – både af andre faggrupper og af psykologer, der ønsker at opnå autorisation.

 

Privat

Privat bor jeg sammen med min mand i en bindingsværksgård, hvor vi i den ene længe har indrettet psykologpraksis med både legeterapi og samtalerum.

Min mand og jeg har tilsammen 5 voksne børn - et fællesbarn og hver to børn fra første ægteskab. Vore 5 børn, der er vokset op på gården, bor nu tæt på med deres familier og vore 6 børnebørn.Psykolog Alice Fabech - Tanggårdvej 3 - 5270 Odense N - tlf. 30 20 94 36 - alicefabech@protonmail.com