Psykolog Alice Fabech - Tanggården Odense

Børn og unge

Samtaler med børn og unge

Udgangspunktet i arbejdet med børn og unge vil altid være, at de er tæt forbundne med deres forældre. Samtaler sammen med forældre og søskende kan således give indsigt i familiens samspil, der har betydning for børn og unges reaktioner. Børn vokser imidlertid op i mange kontekster, som familie, daginstitution og skole, der må samarbejde om at sikre en positiv udvikling.

I et terapeutisk forløb, kan der desuden være brug for individuelle samtaler, hvor barnet eller den unge kan få hjælp til at sætte ord på tanker og følelser sammen med psykologen som en udenforstående voksen.

Oplevelser lagres i hukommelsen på to måder, dels som en følelse i den ubevidste del af hjernen og dels i en bearbejdet form i den bevidste del af hjernen, hvor en oplevelse huskes som en fortælling. Derfor er det vigtigt at få sat ord på stærke og angstfremkaldende følelser, så de kan håndteres. Unge og voksne bearbejder oftest deres oplevelser gennem samtale, men når det gælder mindre børn er legen, den vigtigste vej.

 

Legeterapi

Det er gennem legen, at barnet udtrykker følelser, tanker, erindringer og opfattelse af verden.

Brugt i en terapeutisk proces kan legen således være med til at hjælpe barnet til at udtrykke og bearbejde sociale og følelsesmæssige problemstillinger. Endvidere kan terapien hjælpe barnet til at få overblik og kontrol over disse problemstillinger med henblik på fremtidige handlemuligheder.

Det er imidlertid vigtigt at understrege, at et legeterapeutisk forløb aldrig kan stå alene, da det er relationen til de primære omsorgspersoner, der er vejen til at sikre en positiv udvikling.

Et legeterapeutisk forløb indledes altid med en skriftlig udredning af barnets baggrund og nuværende situation, efterfulgt af 3 legeobservationer og 1-2 samtaler med de primære omsorgspersoner. Forløbet afsluttes med en kort, skriftlig tilbagemelding med en vurdering af barnets behandlingsbehov, og der gives forslag til, hvordan disse kan imødekommes.


Psykolog Alice Fabech - Tanggårdvej 3 - 5270 Odense N - tlf. 30 20 94 36 - alicefabech@protonmail.com